Adel Blank (2007)

Adel: Jullie lijken wel een stel kleuters met een hersenbeschadiging.
Haneveld: Jullie boffen dat ik als kind al geen illusies had!
Meier: Het is mijn geluksdag vandaag
Bella: Dit is niet de bedoeling
Gonnie: Alsof je dat kunt zeggen, hoe het wel is
Walter: Heb ik het hoofd van een viespeuk?

Spel Monique van Esch, Gjalt Lindeboom, Judith Peters, Minke Rozeman, Bart Krull, Henk-Jan Ruiter Tekst Alex van Warmerdam Regie Maurice Wiedenhof