Aanpak Zout

Stukken
Zout maakt uiteenlopende stukken van stevig repertoiretoneel tot zelfgemaakte, lichtvoetiger bewegingstheater, maar aan kluchten doen we niet. Je kunt alle stukken die Zout heeft gespeeld vinden onder ‘Voorstellingen’.

Overzichtelijke productieperiode
Aan het begin van de repetitieperiode repeteren we één avond per week. Onze productieperiodes duren doorgaans ongeveer een half jaar en starten in maart of in september. Soms maken we twee producties per jaar met verschillende groepen, maar meestal maakt één grote groep (van circa 10 spelers) één productie.

Wisselende regisseurs
Theatergroep ZOUT heeft een vaste pool regisseurs waar we graag mee werken. De één richt zich meer op vorm, de ander meer op inhoud. Allen hebben een eigen stijl van repeteren. Ieder jaar kiezen we een andere regisseur. Dat brengt grote verschillen in werk- en interactiewijzen met zich mee, wat als uitdagend, leerzaam en leuk wordt ervaren. Ook de regisseurs waarderen deze aanpak.

Ruimte voor nieuwe spelers
Zout krijgt vaak aanmeldingen van mensen die op zoek zijn naar een toneelvereniging. Daar staan we altijd voor open. Tot nu toe zijn er al allerlei mensen gekomen en gegaan; die flexibiliteit in de groepsomvang willen we houden. Naast de producties organiseren we regelmatig speltrainingen; dat zijn goede momenten om kennis met elkaar te maken.

Speelplezier
Zout hecht veel waarde aan de kwaliteit van de stukken en het spel, maar voorop staat dat iedereen plezier in het spelen, in het repetitieproces en met elkaar heeft.